Włókiennicza 11

« Przejdź do listy realizacji

  • Inwestycja: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
  • Typ obiektu: Użyteczność publiczna, funkcja biurowa. Obiekt chroniony jest wpisem do rejestru zabytków w Łodzi pod numerem rejestru A/100 oraz położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego „Ogrody sukiennicze Nowego Miasta” wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.
  • Opis: Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonanie kompleksowego remontu wraz z wymianą instalacji i dostosowaniem budynku do obecnie panujących przepisów. Wykonanie prac renowacyjnych i konserwatorskich. Podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  • Technologia: Tradycyjna murowana
  • Klient: MIASTO ŁÓDŹ; Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
  • Status: Uzyskano decyzję na prowadzenie prac budowlanych, trwa przygotowanie do rozpoczęcia robót.
  • Zakres prac: Wykonanie projektu. Renowacja elewacji wraz z oryginalną stolarką okienną, rekonstrukcja i odtworzenia posadzek drewnianych oraz płytek historycznych, renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej. Konserwacja i rekonstrukcja sztukaterii, polichromii, marmoryzacji, złoceń i mazerunków ściennych. Wymiana wszystkich instalacji wraz z montażem węzła c.o. Remont pokrycia dachowego.

Zabudowa nieruchomości przy ul. Włókienniczej 11 pełni funkcję kamienicy mieszkalnej komunalnej. Budynek jest podpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem, i stanowi fragment pierzei południowej ulicy Włókienniczej. W zachodniej części parteru znajduje się prześwit bramowy, z którego dostępna jest klatka schodowa do kondygnacji nadziemnych. Dostęp do piwnicy przez odrębne wejście z przejazdu bramnego.
Budynek został zaprojektowany w stylu neorenesansowym przez Hilarego Majewskiego - architekta miasta Łodzi w latach 1872-1892 - jako dom własny i wybudowany w latach 1883-1886.
W roku 1947 rozebrano oficynę oraz dawny budynek stajni i wozowni. Dokonano przekształceń pomieszczeń znajdujących się na łączeniu kamienicy frontowej z oficyną. Pod koniec lat 50-tych XX wieku przebudowano główną klatkę schodową by zapewnić dostęp do strychu adaptowanego na cele mieszkalne. Najpewniej w tym czasie w budynku zamknięto spiralną klatkę schodową zlokalizowaną w pomieszczeniu przy wschodniej ścianie budynku i przekształcono w pomieszczenia wc. Od tamtego czasu budynek ulegał jedynie degradacji. Sztukaterie na II piętrze skute zostały przez lokatorów na początku lat 80-tych ubiegłego wieku.
Kamienica zostanie zwolniona z funkcji mieszkalnej. Projekt zakłada stworzenie trzech lokali usługowych użyteczności publicznej, zajmujących każde jedną kondygnację. Pomieszczenia piwnic zostaną przeznaczone na pomieszczenia techniczne i pomocnicze, a poddasze zaplanowano, jako nieużytkowe. Przywrócone zostaną walory użytkowe i estetyczne, podniesiony zostanie standard techniczny, budynek zostanie wyposażony w nowe instalacje spełniające współczesne wymogi i normy.