Aktualności

teatr01.jpg

Remont konserwatorski Teatru Welkiego w Łodzi

2021-06-29

Firma VIK-BUD podpisała umowę z Teatrem Wielkim na konserwację okładzin kamiennych elewacji budynku głównego, docieplenie ścian podziemia w części frontowej budynku głównego, przebudowę schodów zewnętrznych z wymianą posadzki w części frontowej budynku głównego, budowa pochylni dla niepełnosprawnych od strony płd-wsch. części frontowej budynku głównego, docieplenie od strony wnętrza południowej ściany szatni dla widzów w budynku głównym.

f21budynek02.jpg

Remont elewacji i dachu budynku przy ul. Fabrycznej 21

2021-06-22

Firma VIK-BUD podpisała umowę ze Wspólnotą Mieszkaniową na remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz dachu z remontem kominów budynku mieszkalnego, wielorodzinnego zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 21. Budynek wchodzi w skład kompleksu domów mieszkalnych dla pracowników fabryki Karola Scheiblera i stanowi część Księżego Młyna

p67.jpg

Remont na Przędzalnianej 59, 61, 63, 67

2021-04-16

Informujemy iż VIK-BUD podpisał umowę z Miastem Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175 na „Remont budynków przy ul. Przędzalnianej 63 i 67 w trybie „wybuduj” oraz remont budynku przy ul. Przędzalnianej 59 i 61 wraz z zagospodarowaniem działki 101/1 z placem zabaw - w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

 

nominacja01.jpg

Ogólnopolski konkurs otwarty Modernizacja Roku & Budowa XII w.

2021-03-25

Jest nam miło poinformować, że nasza firma dostała nominację do finału ogólnopolskiego konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2020 roku.

Obiekt realizowany przez naszą Firmę znajduje sie na liście "Polska sie modernizuje 2020" na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl

piotrkowska115-03.jpg

Piotrkowska 115, remont i przebudowa

2020-10-19

Z przyjemnosćią informujemy, że w dniu 16 października 2020 została podpisana umowa z Miastem Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175 na Rewitalizację  Obszarową Centrum  Łodzi  -  Projekt  5  -  Przebudowa,  nadbudowa  wraz  ze  zmianą  sposobu  użytkowania obiektów  przy  ul.  Piotrkowskiej  115  w  Łodzi,  wraz  z  rozbiórkami  oraz  zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

mielczarskiego33-01.jpg

Remont kamienicy na ulicy Mielczarskiego 33

2020-09-09

W dniu 02.09.2020 Grupa VIK-BUD podpisała umowę z Miastem Łódź na Rewitalizację Obszarową Centrum Łodzi - Projekt 7 - Przebudowa, rozbiórka, remont konserwatorski nieruchomości zlokalizowanej w Łodzi przy: ul. Mielczarskiego 33 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

wlokiennicza22-03.jpg

Remont na ulicy Włókienniczej 22

2020-09-07

Od początku wrześnie 2020 rozpoczęliśmy prace związane z remontem kamienicy Moryca Tauberga w ramach Projekt 1 - Przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Włókienniczej 22 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

km135-03.jpg

Remont na Księżym Młynie 1,3,5,9

2020-08-26

W dniu 13.08.2020 Grupa VIK-BUD podpisała umowę z Miastem Łódź na kolejny etap rewitalizacji Księżnego Młyna w ramach projektu:

„Remont budynków przy ul. Księży Młyn 1, 3, 5, 9 w Łodzi” w ramach Programu "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna"

przedzalniana01.jpg

Remont na ulicy Przędzalnianej 49, 51

2020-05-29

Na początku lutego 2020 roku rozpoczęliśmy prace remontowe przy dwóch domach mieszkalnych przy ulicy Przędzalnianej 49 oraz 51. Już niedługo, te budynki wzniesione dla pracowników fabryki na Księżym Młynie znów odzyskają swój pierwotny urok, a okolica zmieni się jeszcze bardziej.

przedzalniana57.jpg

Remont Księżego Młyna

2018-09-10

W dniu 15.09.2018 Grupa VIK-BUD podpisała umowę z Miastem Łódź na kolejny etap rewitalizacji Księżnego Młyna w ramach projektu:

„Remont budynków przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, Klubu Księżego Młyna przy ul. Tymienieckiego 32 / ul. Księży Młyn 2, zagospodarowanie działki obszar F wraz z remontem budynków gospodarczych”

asp-ksiezymlyn.jpg

Akademickie Centrum Designu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

2018-09-10

W dniu 07.08.2018 Grupa VIK-BUD podpisała umowę z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na wykonanie ostatniego największego Etapu prac przy projekcje.

„Roboty budowlane w ramach projektu pod nazwą: Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji Artystycznej”

wlokiennicza-11.jpg

Włókiennicza 11

2018-09-10

Mamy przyjemność ogłosić, iż dniu 27.07.2018 Grupa VIK-BUD podpisała umowę z Miastem Łódź na realizaje projektu:

„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną i aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku”

narutowicza49.jpg

Narutowicza 49

2018-07-04

W dniu 03.07.2018 firma VIK-BUD podpisała umowę na wykonanie następujęcego projektu:

„Remont elewacji frontowej wraz z dachem mansardowym w Łodzi przy ulicy Narutowicza 49”

iczmp-helipad.jpg

Pediatryczne Centrum Urazowe Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"

2018-09-06

Grupa VIK-BUD ma przyjemność poinformować Państwa, iż w dniu 15.06.2018 podpisaliśmy umowę z Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi na Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „CZMP” wraz z budową lądowiska dla helikopterów.

jaracza26.jpg

Przebudowa i remont Jaracza 26

2018-04-01

W dniu 22.03.2018 VIK-BUD Podpisał umowę na wykonanie prac:
„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1: Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w systemie 'Zaprojektuj i Wybuduj'”

modernizacja_2018_1.jpg

Ogólnopolski konkurs otwarty Modernizacja Roku

2018-02-27

Jest nam miło poinformować, że prezydent miasta Łodzi, Pani Hanna Zdanowska zarekomendawała realizowany przez naszą Firmę obiekt: "Przebudowa budynków i zmiana sposobu użytkowania na lokale komunalne ul. Przędzalniana 91, Łódź" jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2017 roku.

Obiekt realizowany przez naszą Firmę znajduje sie na liście "Polska sie modernizuje 2017" na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl

palac_izraela_poznanskiego.jpg

Rewitalizacja Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15/Zachodniej 47 w Łodzi

2017-10-09

Mamy przyjemność ogłosić, iż 6.10.2017 podpisaliśmy umowę na realizację następujacych zadań:

Zadanie 1: „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi” – zadanie finansowane z udziałem środków UE, w ramach projektu: „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury).
Zadanie 2: „Restauracja części Pałacu Poznańskich przy ul. Ogrodowej 15/ Zachodniej 47 w Łodzi użytkowanej przez UMŁ” – zadanie finansowane ze środków własnych Miasta.

mkz_1.jpg

Siedziba Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. Wólczańska 36

2017-06-17

Drugą cześć inwestycji w ramach projektu 'Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 w systemie zaprojektuj i wybuduj „R”' podpisanego 9.05.2017 stanowi nadbudowa i adaptacja budynku Wólczańska 36 na potrzeby siedziby Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z zagospodarowaniem terenu.

mpu-lapidarium.jpg

Miejska Pracownia Urbanistyczna i Lapidarium Detalu Miejskiego Konserwatora Zabytków ul. Kościuszki 19

2017-06-17

W dniu 9.05.2017 grupa VIK-BUD podpisała umowę w ramach projektu 'Przebudowa i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 w systemie zaprojektuj i wybuduj „R”'. Pierwsza część inwestycji obejmuje remont, dobudowę i adaptację budynku Kościuszki 19 na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Lapidarium Detalu Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Archiwum aktualności ›